صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

ضمانت‌نامه

صدور ضمانت‌نامه با شرایط تسهیل‌شده ویژه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان به عنوان یک نهاد مالی معتبر و مورد قبول کارفرماهای مختلف از جمله وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی، پس از انجام مراحل اعتبارسنجی و دریافت مدارک لازم، نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام خواهد نمود.

تعریف ضمانت نامه

ضمانت‌نامه سندی است برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد می‌كند كه در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معينی را بابت موضوع خاصی كه مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمون عنه) است به ذينفع تعهد اصلی (مضمون له) يا به حواله کرد او بپردازد (برگرفته از آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۴/آبان/۱۳۹۴).

اعتبار ضمانت نامه

اعتبار ضمانت نامه‌های صادرشده توسط صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان مبتنی بر آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۴/آبان/۱۳۹۴و دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۲/آذر/۱۳۹۴ و همچنین اصلاحیه دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آیین نامه تضمین معاملات دولتی ابلاغ شده در تاریخ ۶/دی/۱۳۹۹ و اصلاحیه آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۸/فروردین/۱۴۰۰ (تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۲۱۱/ ت ۵۷۵۹۲ ه مورخ ۲۲/فروردین/۱۴۰۰) می باشد و از طریق «سامانه پیام رسان الکترونیکی صندوق‌‏های پژوهش و فناوری (سپاص)» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قابل استعلام خواهد بود.

انواع ضمانت‌نامه

فرآیند کلی دریافت ضمانت‌نامه

گام صفر: ثبت درخواست

به منظور تشکیل پرونده و فرآیند اجرایی ارسال مدارک پیوست الزامی می‌باشد:

– نامه درخواست متقاضی و یا ذی‌نفع
– قرارداد فی ما بین
– آخرین آگهی تغییرات هیئت مدیره

گام اول: اعتبارسنجی

دریافت و ارسال رتبه اعتباری (Credit rate) شرکت، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و ضامنین (حقیقی/ حقوقی) از سایت آیس به نشانی: https://www.icescoring.com

گام دوم: اعلام شرایط، سپرده و کارمزد

پس از ارزیابی و بررسی کارشناسان و همچنین محاسبه کارمزد و سپرده لازم است شرکت در اولین فرصت اقدام به پرداخت هزینه‌ها نماید.
شماره حساب تجارت: 676083774
شبا تجارت: IR 330180000000000676083774
شماره کارت تجارت(جاری): 5859837002049498
شماره کارت تجارت(پشتیبان):5859837002049530
شماره حساب بانک آینده: 0200167249007
شبا آینده:IR030620000000200167249007

گام سوم: عقد قرارداد

پس از واریز وجوه کارشناسان اقدام به صدور قرارداد نموده که پس از اعلام، متقاضی به همراه ضامنین جهت امضا بایستی به صندوق پژوهش و فناوری مراجعه نمایند.

گام چهارم: صدور ضمانت نامه

پس از تکمیل امضا قرارداد ضمانت نامه صادر و جهت اخذ امضا اقدام می‌گردد

گام پنجم: دریافت ضمانت‌نامه

گام آخر اخذ نسخ ضمانت نامه است.

نمونه نامه درخواست