صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

پورتفولیو

پورتفولیو به تفکیک نوع سرمایه‌گذاری

از آن‌جایی که صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان به عنوان یکی از ارکان کلیدی اکوسیستم استان و کشور فعال بوده در نظر دارد در مسیر بررسی طرح‌های نوآور و فناورانه، در کنار تیم‌ها و هسته‌ها بوده و با ارئه آموزش‌های توسعه کسب و کار، ایجاد ارتباط موثر تیم‌ها با ذی‌نفعان و بازیگران کلیدی منجر به جذب سرمایه شود، توسعه کسب و کار و اخذ تجربیات ارزشمندی برای اعضای تیم شود.

شرکت‌ها

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان طی سال‌های اخیر با هدف مشارکت و توسعه زیست بوم نوآوری در حوزه‌های مختلفی اقدام به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت‌ها نموده است. شرکت‌های فعال در پورتفولیو که سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم بر روی آنها صورت گرفته، در این قسمت قابل مشاهده است.

استارتاپ‌ها

صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان طی سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر ورود نموده است. استارتاپ‌های فعال در پورتفولیو که سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم بر روی آنها صورت گرفته، در این قسمت قابل مشاهده است.

استارتاپ‌ها

صندوق پژوهش و فناوری اصفهان با مشارکت در صندوق‌ها، شتابدهنده‌ها و شرکت‌های دیگر، به طور غیرمستقیم بر روی استارت‌آپ‌هایی که در این قسمت قابل رؤیت هستند، سرمایه‌گذاری نموده است.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

شتابدهنده‌ها

از آنجایی که شتابدهنده‌ها نقش کلیدی در توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و همچنین تامین مالی در مرحله سیدمانی استارت‌آپ‌ها می‌کوشند تا خدماتی مانند منتورینگ، آموزش، شبکه‌سازی را به تیم‌ها ارائه نمایند. صندوق صندوق پژوهش و فناوری اصفهان در تلاش است تا با همکاری در این زمینه، نقش تأثیرگذاری در رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا داشته باشد.

شرکت‌ها و استارتاپ‌ها

با توجه به فعالیت مستمر صندوق اصفهان در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، از ابتدای فعالیت تاکنون، کسب و کارهای مختلفی در قالب سناریوهای زیر از پورتفولیوی صندوق خارج شده‌اند:

  • فروش سهام به کارآفرین
  • فروش سهام به سرمایه‌گذار
  • شکست پروژه
Previous slide
Next slide