صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

همکاری با ما

ما در صندوق پژوهش و فناوری اصفهان به دنبال این هستیم تا با همکاری افرادی تازه نفس، خلاق، توانمند و پرتلاش، در شش حوزه مختلف کاری، بهتر از گذشته عمل کنیم.

جذب کارآموز

دانشجوی گرامی، در صورت تمایل به گذراندن دوره کارآموزی در صندوق پژوهش و فناوری اصفهان، خواهشمند است فرم زير را تکمیل نمایید. در صورت تأیید اولیه،  پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید صلاحیت در جلسه مصاحبه حضوری خواهد بود.

تقاضای همکاری

متقاضیان گرامی چنانچه در هرکدام از فرصت‌های شغلی ذیل تمایل به همکاری با صندوق پژوهش و فناوری دارید, خواهشمند است فرم زير را تکمیل نمایید. در صورت تأیید اولیه، پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید صلاحیت در جلسه مصاحبه حضوری خواهد بود.

نام(Required)
Max. file size: 100 MB.

عناوین شغلی