سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی حکمی سعید شوال‌پور را به عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری این صندوق منصوب کرد.