آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

بدینوسیله آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه دراجرای دستور ماده ۱۶۹ لایحه اصلاحی تجارت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان مورخ سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ به اطلاع کلیه سهامداران می‌رسد.