صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات با شرایط تسهیل‌شده ویژه شرکت‌های فعال در حوزه نوآوری و فناوری

یکی از اصلی ترین خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، ارائه انواع تسهیلات مالی مورد نیاز توسعه محصول و توسعه بازار شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی فناور یا دانش بنیان است. بر این اساس صندوق در قالب عقود اسلامی، انواع تسهیلات قرض الحسنه، لیزینگ، فروش اقساطی، جعاله و … را با شرایط تسهیل شده و بر اساس منابع و ضوابط به شرکت‌های دانش بنیان یا فناور پرداخت می‌نماید.

این تسهیلات در قالب عقود زیر به متقاضیان پرداخت می گردد

قرض‌الحسنه: عقدی که به موجب آن صندوق (به عنوان قرض‌دهنده)، مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به متقاضی واجد شرایط (به عنوان قرض‌گیرنده) به قرض واگذار نماید.

جعاله: عقدی‌است که به ­موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) توسط عامل، ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌گردد. به طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد “عامل” گویند.

فروش اقساطی: عبارت‌است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینه دریافت‌گردد.

لیزینگ محصولات دانش بنیان و فناور: لیزینگ نوع خاصی از عملیات مالی و یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد.

انواع تسهیلات

عاملیت

طرح
منابع صندوق

طرح
خط اعتباری

طرح